Παραγωγή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Ντελέζο Υγιεινολόγο Msc, Phdc