λειτουργούν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενδεικτικά αναφορικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επι­βατών, τη χρήση ΜΑΠ και την τήρηση αποστάσεων και επιπλέον απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων μεταξύ των χρήσεων από διαφορετικούς πε­λάτες.

Περιορισμός του μέγιστου αριθμού επιβατών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία αναθεωρείται σύμφωνα με την επιδημιολογική κατάσταση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον αριθμό Δ1α / ΦΠ.οικ.27815 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’1647 / 03.05.2020) για μέτρα προστασίας επιβατικών αυτοκινήτων για οχήματα ιδιωτικής χρήσης:

Οχήματα έως 7 θέσεις, μεταφορά δύο επιβατών επιπλέον του οδηγού.

Οχήματα 8 ή 9 θέσεων, μεταφορά 3 επιβατών, επιπλέον του οδηγού.

Επιτρέπεται υπέρβαση του ορίου επιβατών, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από γονείς με τα ανήλικα παιδιά τους.

Μέσα Ατομικής Προστασίας (εφεξής ΜΑΠ): μάσκα (απλή χειρουργική ή πάνινη/υφασμάτινη), γάντια μιας χρήσης. Ειδικά για το προσωπικό της υπηρεσίας υποδοχής, μπορεί να γίνεται χρήση προσωπείου/ασπίδας προσώπου