Σε συνέχεια της συνεχούς ενημέρωσής σας, σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Τουρισμού δημοσίευσε στη διεύθυνση: http://www.healthfirsttourism.gr/ εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στα μέτρα προστασίας του προσωπικού των τουριστικών επιχειρήσεων (βλέπε συνημμένα).

Σχετικά με την ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ για τα «υγειονομικά πρωτόκολλα των τουριστικών επιχειρήσεων» θα σας στείλουμε νεότερη ενημέρωση εντός της εβδομάδας.