επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρί­τροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. απαιτείται καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων μεταξύ των χρήσεων από διαφορετικούς πελάτες.