Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Τουρισμού έθεσε ήδη σε λειτουργία στην διεύθυνση http://www.healthfirsttourism.gr/ την εφαρμογή δήλωσης Πρωτοκόλλων Υγειονομικού Περιεχομένου τουριστικών επιχειρήσεων (ΣΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΟΗΣΗΣ Health First).

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα σας στείλουμε νεότερη ενημέρωση από βδομάδα.