Οι επιταγές και τα γραμμάτια με ημερομηνία πληρωμής από 30 Μαρτίου ως και 31 Μαϊου μπορούν να λάβουν την παράταση των 75 ημερών που προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στο πλαίσιο των μέτρων έναντι του κορωνοϊού.

Το μέτρο ισχύει μόνο για τις επιχειρήσεις που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους κατ’ εντολή της κυβέρνησης είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού, όπως πιστοποιείται απ’ τη λίστα των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που κοινοποιεί το υπ. Οικονομικών. Μάλιστα, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, το μέτρο θα ισχύσει και για επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στη σχετική λίστα τον επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, τα σχετικά αξιόγραφα «πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών, των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος κλπ, εντός 3 εργάσιμων ημερών από την έναρξη ισχύος της ΠΝΠ (δηλαδή αρχομένων από 30 Μαρτίου 2020) για τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται ήδη στις πληττόμενες επιχειρήσεις ή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις».

Ειδική πλατφόρμα

Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων θα γίνεται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ ΑΕ ή και της εταιρίας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη αναστολή των προθεσμιών.
Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες μπορούν να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από την Εφορία.

Παράθυρο και για άλλες επιχειρήσεις

Όσοι έχουν στα χέρια τους επιταγές και γραμμάτια που σήμερα δεν δραστηριοποιούνται σε Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις προστασίας, μπορούν να ενταχθούν ατομικά στις πληττόμενες επιχειρήσεις και να υπαχθούν στις ρυθμίσεις από την 1η Απριλίου 2020 με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του είκοσι 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτου.

Ποιοι δεν υπάγονται στο μέτρο

Από την εφαρμογή της διάταξης εξαιρούνται όσοι ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία. Μάλιστα θα ακολουθήσει υπουργική απόφαση όπου θα ορίζονται οι ΚΑΔ με σημαντική αύξηση του κύκλου συναλλαγών τους.

Επίσης θα ακολουθήσει οδηγία της ΑΑΔΕ όπου θα καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες του μέτρου, όπως για παράδειγμα τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση κοκ.

Σε κάθε περίπτωση στην ΠΝΠ υπογραμμίζεται ότι η διάταξη δεν εμποδίζει τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης.