Χάρτης για εξαγωγείς – ΕΔΩ
Στατιστικά για το ιό στην Ελλάδα – ΕΔΩ & ΕΔΩ
Στατιστικά για όλο τον κόσμο – ΕΔΩ & ΕΔΩ
Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην παγκόσμια οικονομία – ΕΔΩ
Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην Κινέζικη οικονομία – ΕΔΩ