Ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, τα οποία λειτουργούν συμπληρωματικά και κατισχύουν κατά περίπτωση των ισχυόντων όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών. Σύμφωνα με το ΦΕΚ-2084-Β-ΚΥΑ-1881- 30-05-20 η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και τις 31.12.2020.

Προστέθηκε το εγχειρίδιο χρήσης για την εφαρμογή Δήλωσης Πρωτοκόλλων Υγειονομικού Περιεχομένου- βλ. πιο κάτω – ΝΕΟ

Ανά μορφή τουριστικής επιχείρησης

  1. Εφαρμογή δήλωσης Πρωτοκόλλων Υγειονομικού ΠεριεχομένουΝΕΟ
  2. Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων
  3. Ειδικό πρωτόκολλο υγειονομικού περιεχομένου για τη λειτουργία των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (κάμπινγκ)
  4. Τουριστικά και ναυλομεσιτικά γραφεία
  5. Τουριστικά γραφεία και Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (ΤΕΟΜ)
  6. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων
  7. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών
  8. Σήμα Πιστοποίησης “HEALTH FIRST”
  9. Διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID ΙΙΙ
  10. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τουριστικών Επιχειρήσεων  – ΝΕΟ

Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1572 και www.mintour.gov.gr